trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with blue eyes

Brandon Beemer has amazing blue eyes! <3
 Post a picture of an actor with blue eyes
 musikluver94 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

Hughmygod said:
Hugh Laurie <3
select as best answer
 Hugh Laurie <3
posted hơn một năm qua 
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
Chris Hemsworth's beautiful baby blues<3
select as best answer
 Chris Hemsworth's beautiful baby blues<3
posted hơn một năm qua 
Doodlebug81 said:
Alex<3
select as best answer
 Alex<3
posted hơn một năm qua 
*
This pic is amazing. BEST!
musikluver94 posted hơn một năm qua
englund101 said:
he loves to hiển thị his natural blue eyes O.O
select as best answer
 he loves to hiển thị his natural blue eyes O.O
posted hơn một năm qua 
next question »