trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with màu hồng, hồng lips

Rob :)
 Post a picture of an actor with màu hồng, hồng lips
*
the lips i wanna Kiss
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
Captain Jack Harkness!
select as best answer
 Captain Jack Harkness!
posted hơn một năm qua 
*
sweet Scottish lips
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
such perfect,pink kissable lips<3
select as best answer
 such perfect,pink kissable lips<3
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful lips<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
LindaRichter said:
Luke Treadaway
select as best answer
 Luke Treadaway
posted hơn một năm qua 
*
Niceeeeee
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »