trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with a gun.

GDL<3
 Post a picture of an actor with a gun.
*
HAWT!!!!!!! <33333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
hot man witha big gun :P
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:P
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
Kneppy
select as best answer
 Kneppy
posted hơn một năm qua 
*
WOW, is he trying to shoot the person who got in the middle of barrowpepper sex?
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
no, he would never shoot Gabe xD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
He's HAWT with a gun!!!!! <333333 *BEST*
boytoy_84 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
Captain Jackulator!
select as best answer
 Captain Jackulator!
posted hơn một năm qua 
*
totally best
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
hot guy with a gun
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
HOT!!!!!
huntress79 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
my handsome baby with a gun on the set of Cosmopolis<3
select as best answer
 my handsome baby with a gun on the set of Cosmopolis<3
posted hơn một năm qua 
*
So HOT!!!!! <33333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
gorgeous!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Sex!!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
i agree with all of bạn
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Skeet Ulrich with a gun :)
select as best answer
 Skeet Ulrich with a gun :)
posted hơn một năm qua 
*
he's one hot guy :P
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Hooot
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
very handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ I agree with all of bạn :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
Lisa_Winchester said:
Spn: Frontierland...<33333333
select as best answer
 Spn: Frontierland...<33333333
posted hơn một năm qua 
*
Sexy Jensen<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
sexy cowboy <3333
huntress79 posted hơn một năm qua
musikluver94 said:
Simon Baker with a hand gun
select as best answer
 Simon Baker with a hand gun
posted hơn một năm qua 
huntress79 said:
Neal diễn xuất as a police officer in "Forging Bonds" <33333
select as best answer
 Neal diễn xuất as a police officer in "Forging Bonds" <33333
posted hơn một năm qua 
Hughmygod said:
Mads Mikkelsen <3
select as best answer
 Mads Mikkelsen <3
posted hơn một năm qua 
next question »