đặt câu hỏi

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

hiển thị:  ngày | gần đây | được ưa chuộng | câu trả lời hay nhất | chưa được trả lời
 hiển thị các câu trả lời Diễn viên nóng nhất đến 8801 trên tổng số 8900
Answer: David Bowie !!
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Two actors screaming
Answer: Bowser
Answer: Bowie!!
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Jb
Answer: Matt LeBlanc from Friends. :)
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Robert,Kristen and Taylor...the Twilight trio<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: cute angle boy *O*
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Torchwood<3
Answer: Mariano Di Vaio
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Volcanic hot and super cute <333333
Answer: *_*
Answer: Rob Knepper!! :)
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Mehmet Akif Alakurt
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: yummy
Answer: Mr. Zac <33333333333333
Answer: Alfie Enoch
Answer: Rob
Answer: I was waiting for this theme... my dear licks his l...
Answer: my fav Giải cứu thế giới couple
Answer: My Honey!! Matthew Lawrence!!! <333333333333333
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: JB<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: my baby's chiseled cheekbones...pure perfection<3
Answer: Chris&Liam Hemsworth<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: <3
Answer: the Biebs in a yellow shirt<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: taylor
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Rob in them jeans. <3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: my sexy handsome man :D
Answer: Chace Crawford
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: his smile is creepy
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Matthew's co star, Rachel McAdams (The Hot Chick)....
Answer: Little Matthew wearing a striped shirt. <333
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Gary
Answer: Annasophia Robb
Answer: Rainn Wilson
Answer: my sexy Robert in a white áo sơ mi from his Dior bức ảnh...
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: with Jennifer Connelly
Answer: Robert leaning his head against Kristen's head in a...
Answer: Adam:D one of my yêu thích singers!
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: killer-smile
Answer: sexy and he knows it<3
Answer: I dont have a favourite.All the pics are the best X...
Answer: John Deluca from Teen bờ biển, bãi biển Movie.
Answer: Sara's Supernatural hotty,Jensen:)
Answer: I´ve seen every episode of Torchwood. John is real...
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: my Robert making a funny growl face.Very adorable g...
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: My hot boy, Matti!! <33333