đặt câu hỏi

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

hiển thị:  ngày | gần đây | được ưa chuộng | câu trả lời hay nhất | chưa được trả lời
 hiển thị các câu trả lời Diễn viên nóng nhất đến 14101 trên tổng số 14200
Answer: Kev Zegs
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Bill
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Mine Kellan Lutz
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: awesome job
Answer: Derek Hough
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: River
Answer: Lucky Blue
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Michael C Hall
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Jamie Wise!<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: which of his 37 albums do I choose....
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: <3
Answer: John Barrowman is 48.
Answer: David
Answer: Jared Leto!
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: the Duke
Answer: my handsome Brit looking downwards<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Gerard Butler Channing Tatum Charlie Sheen Tom C...
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: feel the Indian Leto magic
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Cillian <3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: David Tennant<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Toni
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Tony's escape... =/
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Pretty cool and sexy.
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Kellan in jogging pants<3
Answer: :)
Answer: haha too crazy! XD
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Dave
Answer: Robbie with Thriving Ivory lyrics
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: baby!!
Answer: hello,my gorgeous babe<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Justin Bieber
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Aiden Gillen
Answer: beautiful prince
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Chris!<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: WARNING: KIDS DON´T WATCH!!!!!!!
Answer: Clive Standen on cobbles
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: mr Hottie Hemsworth<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: My edit..
Answer: Derek Theler looking extremely yummy!!!!!! <3
Answer: my British hottie,Robert Pattinson<3
Answer: Justin Bieber♥