Hook Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

AmsLP03 đã đưa ý kiến …
This is my yêu thích movie bởi far. Hoffman "makes the show" with his Captain Hook performance. He is phenomenal <3 đã đăng hơn một năm qua
Audrey_Blythe đã đưa ý kiến …
I wish someone would make a new movie and bring back Rufio. I wish they didnt killed him. đã đăng hơn một năm qua
smile
Lancebassfan1 đã đưa ý kiến …
I got this movie last năm on dvd for my birthday. đã đăng hơn một năm qua
sparkle84 đã đưa ý kiến …
why did peter pan grow up and how did captain hook excape from the crocadile did he slice it with his hook hoặc something they're messing up a classic tale with this movie. đã đăng hơn một năm qua
DarkSarcasm đã đưa ý kiến …
"You know that place between asleep and awake? That place where bạn still remember dreaming? That's where I'll always tình yêu you, Peter Pan. And that's where I'll wait for bạn to come back." đã đăng hơn một năm qua
DarkSarcasm đã bình luận…
Btw, if anyone happens to stumble across a copy of the book version bởi Terry Brooks, read it. Lots thêm detail than the movie - and thêm Maggie. If bạn tình yêu 'Hook', it'll be worth it. =) hơn một năm qua
marmaduke đã đưa ý kiến …
todavia cỏ khô, hay alguien en este club?me acabo de anotar... đã đăng hơn một năm qua
a33 đã đưa ý kiến …
Where is the hook?;) đã đăng hơn một năm qua
wink
fazy đã đưa ý kiến …
please tham gia my new club:
tinkerbell and the mysterious winter woods
link
thank bạn đã đăng hơn một năm qua
a33 đã bình luận…
EMM I'LL THINK BOUT IT;) hơn một năm qua