Homestuck những người hâm mộ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Aurychansan đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng cách đây 9 tháng
smile
TrashyTrash9 đã đưa ý kiến …
xin chào Guys! I have written a story for homestuck! I was wondering, if bạn people out there, could reply to this if bạn are interested in đọc this! It's between Jake, Dirk, and Dave!

Thank you! đã đăng hơn một năm qua
PastaChick đã đưa ý kiến …
thii2 ii2 for people who want two joiin thii2 club.
iit'2 called the 2ollux Captor club! plea2e joiin and let'2 2ee how được ưa chuộng he really ii2! đã đăng hơn một năm qua
CreepyPastaGal8 đã bình luận…
<honk> hơn một năm qua
lil-blue-tiger đã đưa ý kiến …
To whoever that would like to join: link đã đăng hơn một năm qua
PastaChick đã bình luận…
ii joiined iit! hơn một năm qua