thêm chủ đề trên diễn đàn

Hetalia: Prussia diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-2 trên tổng số chủ đề 2 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Can somebody explain this?  Tinekraut 21 11999 hơn một năm qua
Prussia rp  russiaxchina2 3 2046 hơn một năm qua