Hell's phòng bếp, nhà bếp Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

horrorfreak43 đã đưa ý kiến …
He should of sent the two of them trang chủ đã đăng hơn một năm qua
worried
sammyz đã đưa ý kiến …
i had a dream that i meet chef Ramsay at Mack ides with pizza. KFC cack in a hamburger only to Mack noodles. ????? đã đăng hơn một năm qua
TeamCrystal đã đưa ý kiến …
I never even seem to care about the contestants, as much as I just like to watch Gordon yell at people đã đăng hơn một năm qua
TeamCrystal đã bình luận…
My bro says I'm cruel XD hơn một năm qua
ToughMuffin2110 đã bình luận…
Haha same here! hơn một năm qua
LoveAnime94 đã đưa ý kiến …
the most one i hate is Elise shes such a big mouth and always blames everyone else but herself đã đăng hơn một năm qua
froggygirl11 đã đưa ý kiến …
CHEF RAMSAY IS EPIC!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
angry
farsia2010 đã đưa ý kiến …
i can't stand both Carry and Elise!!! in season 9 US đã đăng hơn một năm qua
smile
sdark đã đưa ý kiến …
i can't belive he is so amazing cây ô rô, hoa huệ, holly cow
đã đăng hơn một năm qua
cool
sdark đã đưa ý kiến …
Hy! Gordon is amazing! He knows what is all about the kitchen. I like his reality shows! đã đăng hơn một năm qua
heart
sdark đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn gordon u are so beautiful and smart man
tình yêu ya đã đăng hơn một năm qua