Hello Baby Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Syaraa đã đưa ý kiến …
im looking foward to season 8! anyone know when it will be? đã đăng hơn một năm qua
domosarah đã đưa ý kiến …
yoo geun is so cute! saranghae đã đăng hơn một năm qua
smile
shiraz97 đã đưa ý kiến …
replay on my các diễn đàn plz there is các điểm thưởng for cầu vồng contest first winner 20 điểm thưởng 2 10prop 3 6prop
link
link
and my 3rd diễn đàn is (guess and win )its in my club (kpop 4 ever plz tham gia ) here is the link
link đã đăng hơn một năm qua
ma24 đã đưa ý kiến …
I wanna see 2NE1 on Hello Baby , it would be fun to see CL and Dara diễn xuất silly and seeing Bom being motherly and Minzy being Minzy :D đã đăng hơn một năm qua
sone4life đã bình luận…
me too! ^^ hơn một năm qua
yaya1809 đã bình luận…
me three !^^ *Blackjack4ever<3 hơn một năm qua
kristinagatha đã đưa ý kiến …
minho.. you're the best appa for yoogeun link you're always on yoogeun's side, take care of him, although he didn't choose bạn to be the first đã đăng hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
Minho really does tình yêu him, but I think Key is just as good~ I feel sorry for Onew oppa 'cus he tried so hard to get close to Yoogeun, but his past expriences stopped him T.T hơn một năm qua
crying
klunafan đã đưa ý kiến …
I tình yêu SHINee's. I hated the last episode because Onew was crying, which made me cry. (I was already, technally) đã đăng hơn một năm qua
xshineexloverx đã đưa ý kiến …
Saranghaeyo Taemin~ ♥.♥ Anyeong~ đã đăng hơn một năm qua
heart
TaeQuteeee đã đưa ý kiến …
Hello Taeminieeee ♥.♥ đã đăng hơn một năm qua
princessSNSD đã đưa ý kiến …
SHINee appas anyeong đã đăng hơn một năm qua
ftislandforever đã đưa ý kiến …
wah~ they are so cute especially when playing with baby yoo geun. minho n jong hyun oppa~ đã đăng hơn một năm qua