trả lời câu hỏi này

Helena Bonham Carter Câu Hỏi

Just wish a Happy Birthday to sweet nell "^__^"

HAPPY BIRTHDAY TO U
HARRY BIRTHDAY TO U
HAPPY BIRTHDAY SWEET NELLIE
HAPPY BIRTHDAY TO U
 Just wish a Happy Birthday to sweet nell "^__^"
*
Yeah! Happy birthday! ;D
fuzz1890 posted hơn một năm qua
 BellaLovett posted hơn một năm qua
next question »

Helena Bonham Carter Các Câu Trả Lời

zanhar1 said:
Its her birthday? Happy birthday! ☺
select as best answer
 Its her birthday? Happy birthday! ☺
posted hơn một năm qua 
ShadowQueen013 said:
Happy Birthday Nell! What a cutie :)
select as best answer
 Happy Birthday Nell! What a cutie :)
posted hơn một năm qua 
next question »