heather and naya Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

gleekbrianna808 đã đưa ý kiến …
happy birthday to maya rivera đã đăng hơn một năm qua
iamfeebs123 đã đưa ý kiến …
there OK photoshoot made me feel gay! they are my girl rushes đã đăng hơn một năm qua
gleekbrianna808 đã bình luận…
agreed hơn một năm qua
finnhudsonishot đã đưa ý kiến …
chnge the banner its too blurry đã đăng hơn một năm qua
finnhudsonishot đã đưa ý kiến …
is naya a lesbian hoặc is it just santna đã đăng hơn một năm qua
nayaholic đã bình luận…
Just Santana hơn một năm qua
Rosiema_Gleek đã bình luận…
No.. But who knows? :D hơn một năm qua
big smile
ninibambini đã đưa ý kiến …
Them two were just adorable at the Glee concert! They are amazing!! đã đăng hơn một năm qua
Gleek_HBIC đã đưa ý kiến …
HeYa rock <3 them đã đăng hơn một năm qua
heart
gleekout4ever đã đưa ý kiến …
LOVE-- NAYA AND HEATHER! đã đăng hơn một năm qua
heart
ninibambini đã đưa ý kiến …
Naya And heather are so great!! I tình yêu them!!!! đã đăng hơn một năm qua