Hans Updates

a video đã được thêm vào: hans + elsa || bạn got me Nữ hoàng băng giá cách đây 7 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: áo nịt, áo nịt ngực, áo nịt, áo nịt ngực, cardigan {Elsa x Hans} cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: hans & elsa | fortress cách đây 7 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: | S t r i p p e d | [Hans x Elsa] cách đây 8 tháng by PrincessFairy
fan art đã được thêm vào: The grab on the shoulder cách đây 10 tháng by Mollymolata
a pop quiz question đã được thêm vào: What's Hans' nationality? hơn một năm qua by Mollymolata
a video đã được thêm vào: Hans & Elsa || INFINITY hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna and Hans chỉnh sửa hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans | Thousand Years hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: A Night to Remember [Hans x Elsa] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans & Elsa | Everything I Wanted hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans + Elsa | Make bạn Mine hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Which of Hans's outfits is your favorite? hơn một năm qua by 3xZ
a comment was made to the poll: What do bạn think is Hans's best feature? hơn một năm qua by 3xZ
a comment was made to the poll: What do bạn think is Hans's best quality? hơn một năm qua by 3xZ
a comment was made to the poll: Do bạn think Hans should of appeared in Nữ hoàng băng giá 2? hơn một năm qua by 3xZ
a poll đã được thêm vào: Do bạn think Hans should of appeared in Nữ hoàng băng giá 2? hơn một năm qua by whatsupbugs
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans + family 🎄 Like It's giáng sinh hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Helsa - Let her go/Let it go hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: hans + elsa || roots hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: I Feel Pretty - Prince Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna&Hans | tình yêu the Way bạn Lie hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna x Hans - Impossible AMV hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans ❁ Something about bạn ❁ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ♥ Just Give Me a Reason | Hans + Elsa hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans ━ can't pretend. hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Congratulations - Elsa & Hans (ft. Anna) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: prince hans - beware the Nữ hoàng băng giá tim, trái tim hơn một năm qua by PrincessFairy
a photo đã được thêm vào: Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ✝н℮ øтℌεr [Hans X Elsa] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans&Rapunzel || The Hills hơn một năm qua by PrincessFairy
an answer was added to this question: Do you think Hans is a little like Gaston ? hơn một năm qua by Mollymolata
a comment was made to the photo: Hans and Elsa hơn một năm qua by deadlie
a link đã được thêm vào: Quiz: You’re One of Hans’ Brothers. Can bạn Talk Some Sense Into Him? hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Invincible • Anna & Hans • hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: Quiz: You’re at Elsa’s Coronation. Can bạn Successfully Avoid Hans? hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: 7 Haikus About Hans From Nữ hoàng băng giá hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Rapunzel x Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: HansxElsa || Ghost hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: They never wanna leave [Flynn x Anna ft Hans] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hello | Hans and Elsa hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans (ft Anna) | I'll never be her hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa, Flynn & Hans | Broken Mũi tên xanh hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans | Emperor's New Clothes hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: G I V E M E l O V E (Elsa X Hans ft. Merida) hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Which one do bạn prefer: Hans and Anna hoặc Hans and Elsa? hơn một năm qua by deadlie
a comment was made to the poll: Did bạn ever thought that Prince Hans would be really Anna's True tình yêu ? hơn một năm qua by deadlie
a video đã được thêm vào: Elsa x Hans - Elastic tim, trái tim hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [Rapunzel+Hans] Heathens hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Heathens ● Hans hơn một năm qua by PrincessFairy