Hanji Zoe Updates

a poll đã được thêm vào: Names of 4 titans that was named bởi Hange Zoe. hơn một năm qua by HanjijiZoe
a comment was made to the poll: Is Hanji your fav character ? hơn một năm qua by iamgayforhanji
a comment was made to the poll: Do bạn ship Hanji with hơn một năm qua by lady-n-mag
a poll đã được thêm vào: Do bạn think hange is underated hơn một năm qua by shippinggod101
a comment was made to the poll: Do bạn like Hanji craziness ? hơn một năm qua by hanjizoe
fan art đã được thêm vào: Hanji Zoe hơn một năm qua by hetalianstella
a photo đã được thêm vào: Hanji Zoe ♥ hơn một năm qua by mini17
a poll đã được thêm vào: Do bạn like Hanji craziness ? hơn một năm qua by Camoche
a poll đã được thêm vào: Do bạn ship Hanji with hơn một năm qua by Camoche
a poll đã được thêm vào: Is Hanji your fav character ? hơn một năm qua by Camoche
a video đã được thêm vào: When I'm Doing Research hơn một năm qua by Neko-Tohka