Han Solo Pop Quiz

What did Han Solo say just before carbonite freezing in the movie: the Empire strikes back?
Choose the right answer:
Option A Leia- I tình yêu you/ Han- I tình yêu bạn too
Option B Leia- I tình yêu you/ Han- I know
 catfan9 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save