Haku Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

wink
ThunderJJ đã đưa ý kiến …
Hii Haku đã đăng hơn một năm qua
big smile
ImAnEasel đã đưa ý kiến …
Happy birthday, Haku!! :D đã đăng hơn một năm qua
heart
Ninjagirl88 đã đưa ý kiến …
Even though Haku was only a filler character everyone loves him! No matter how far into Naruto bạn can't forget Haku!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ImAnEasel đã bình luận…
So true. hơn một năm qua
ImAnEasel đã bình luận…
That's how awesome Haku is. hơn một năm qua
heart
Alchemistlover đã đưa ý kiến …
Such a tragic character that doesn't get enough attention in my opinion. tình yêu bạn Haku! đã đăng hơn một năm qua
paulbear528 đã đưa ý kiến …
haku is a dude đã đăng hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
Hes soooooo freakin awesome .<.3.3.3.3. đã đăng hơn một năm qua
Marissa_rox đã bình luận…
I know. hơn một năm qua
shunxalice4eva đã đưa ý kiến …
One thing Deidara and Haku have in common...They both look like the other gender...U'm a fangirl od both of 'em... đã đăng hơn một năm qua
IshidaSado đã bình luận…
YES! hơn một năm qua
Insectakill đã bình luận…
Wow bạn noticed the gender problem too =) I'm glad. But then bạn can also include orochimaru xD hơn một năm qua
bunniibooo đã bình luận…
That is sooo tru orochimaru is one awkard person hơn một năm qua
IshidaSado đã đưa ý kiến …
I tình yêu Haku! He's Such A Girly Guy! đã đăng hơn một năm qua