trả lời câu hỏi này

Gymnastics Câu Hỏi

How can I do a chẻ, phân chia, split roll?

I can do the splits but I can't do a chẻ, phân chia, split roll! please help me! how do I learn how to do them? :( x
 LittleSONE19 posted hơn một năm qua
next question »