Gummy chịu, gấu Updates

a comment was made to the video: YELLOW Gummibär SPECIAL REQUEST Irish Gummy chịu, gấu Song1 cách đây một tháng 1 by amirreid
a video đã được thêm vào: Video cách đây 10 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: RITAVALERIO1972 cách đây 10 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: RITAVALERIO1972 cách đây 10 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: spongebob hát the gummybear song cách đây 11 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: SpongeBob - Gummy chịu, gấu Song (Cover) cách đây 11 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: The Gummy chịu, gấu Song - Full Old Russian cách đây 11 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: The Gummy chịu, gấu Song - Russian Version - Gummibär The Gummy chịu, gấu cách đây 11 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: YELLOW Gummibär SPECIAL REQUEST Irish Gummy chịu, gấu Song1 cách đây 11 tháng by 91287189091
a video đã được thêm vào: Eu Sou O Ursinho - Full Length Brazilian Version - The Gummy chịu, gấu Song cách đây 11 tháng by 91287189091
a comment was made to the poll: why do u think the gummi chịu, gấu is in his underwhere hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a comment was made to the poll: Do bạn like the gummy chịu, gấu song? hơn một năm qua by Chibi-Chipette
a pop quiz question đã được thêm vào: T/F The recipe for Haribo's gummy bears is a closely guarded secret? hơn một năm qua by who1234
a comment was made to the fan art: EAT A GUMMY chịu, gấu hơn một năm qua by savemypetqwe
a comment was made to the video: The Gummy chịu, gấu Song - Long English Version hơn một năm qua by nanajj
a poll đã được thêm vào: do bạn like bánh quế, bánh kem sữa waffle hơn một năm qua by sonicxiscool
a comment was made to the video: the gummy chịu, gấu song hơn một năm qua by iluv1direction1
a comment was made to the poll: Y do u think he is green hơn một năm qua by Canada_APH1324
a poll đã được thêm vào: Y do u think he is green hơn một năm qua by Canada_APH1324
an answer was added to this question: why would any one hate the gummy bear hơn một năm qua by JUSTINA7
a comment was made to the poll: What Song is better? hơn một năm qua by halle1283
a question đã được thêm vào: why would any one hate the gummy bear hơn một năm qua by savannah369