Gumi (Vocaloids) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 14

marcelinerocker đã đưa ý kiến …
OHAYU MINNA!! I'm new in this club đã đăng hơn một năm qua
smile
missracoon đã đưa ý kiến …
Gumi has awesome clothes! đã đăng hơn một năm qua
RenderedUseless đã đưa ý kiến …
Happy late birthday~~~ <3 đã đăng hơn một năm qua
laugh
WinxRocks đã đưa ý kiến …
Gumi's hair are beautiful :D đã đăng hơn một năm qua
vocaloid_gumi đã đưa ý kiến …
theres a club? for me? i never knew i was so popular! C: đã đăng hơn một năm qua
numnumyellow67 đã bình luận…
your not REALLY Gumi....WHY bạn ACT LIKE IT? hơn một năm qua
randomgirlove đã bình luận…
like the hàng đầu, đầu trang says hơn một năm qua
Panda-Hero đã bình luận…
^My God, bạn guys. B| hơn một năm qua
CielXlizzy19 đã bình luận…
Like Panda-Hero, it's called Role Play. Chill the fuck out. hơn một năm qua
surprise
angelgirl00019 đã đưa ý kiến …
have bạn ever heard gumi sing umbrella? đã đăng hơn một năm qua
randomgirlove đã bình luận…
Im listening to it :3 hơn một năm qua
panisepic đã đưa ý kiến …
Yeah! Gumi in buổi hòa nhạc (She's kinda at the end, it's okay if bạn skip!)
link
hoặc just tìm kiếm voccafarre đã đăng hơn một năm qua
siriusgirl đã bình luận…
Thank bạn so much for the link, I have seen some fragments of the buổi hòa nhạc before but this vid. has a really nice quality. hơn một năm qua
heart
kimikachan đã đưa ý kiến …
YAAAAAAAA đã đăng hơn một năm qua
laugh
RenderedUseless đã đưa ý kiến …
Hooray~! 100 fans~! đã đăng hơn một năm qua
siriusgirl đã bình luận…
awesome! >:D hơn một năm qua
QuactuarQueen đã bình luận…
It's about time! hơn một năm qua
kaboomgirl đã bình luận…
Make it 156 >:D hơn một năm qua
reikocake đã đưa ý kiến …
Gumi shall rise above all others~! đã đăng hơn một năm qua
Kota-chan đã bình luận…
YES!!! hơn một năm qua
saikouso đã đưa ý kiến …
Now there's 30. Gumi-san~! đã đăng hơn một năm qua
anime_super_fan đã bình luận…
no now are 57 hơn một năm qua
reikocake đã bình luận…
Wrong, there are 99 hơn một năm qua
lil-blue-tiger đã đưa ý kiến …
YAY! with me there are now 25 những người hâm mộ ^^ đã đăng hơn một năm qua
xxLaLaPaxx đã đưa ý kiến …
I tình yêu Gumi, she's my favourite..~! đã đăng hơn một năm qua
cool
Gumi đã đưa ý kiến …
I tình yêu her and i am her no chize đã đăng hơn một năm qua
SmallFrySAYWHAT đã bình luận…
Gumi is a robot... well & her voice is from a human , there is no way bạn are her. hơn một năm qua