Grey's Anatomy Couples Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

jasamfan23 đã đưa ý kiến …
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 5)

link đã đăng hơn một năm qua
lg2 đã đưa ý kiến …
Merder better be forever I will prob loose interest if they don't đã đăng hơn một năm qua
heart
RebeccaMagnus đã đưa ý kiến …
Callie & Arizona Are The Best!! Im Thinking Addison Should Turn Lesbian ;) đã đăng hơn một năm qua
MpourmpiLM đã đưa ý kiến …
Mark+Lexie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Cara666 đã bình luận…
They are my favourite couple in GA, and they kill Lexie!!! :'( I can't believe that... hơn một năm qua
neaaw đã bình luận…
THEY WHAT ?!?! O.o I'm glad I haven't seen that episode yet... hơn một năm qua
bloody_girl250 đã bình luận…
:( and now they killed mark too :( hơn một năm qua
smckinlay2 đã đưa ý kiến …
Meredith&Derek Mark&Lexie Cristina&Owen Callie&Arizona <3 đã đăng hơn một năm qua
delena94 đã bình luận…
agree:P hơn một năm qua
lexiegrey11 đã bình luận…
preached hơn một năm qua