Gretulee Wall

Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 235

heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
🍀🍀🍀🎇Happy🎆New🎇Year🎆2020🎇in advance!🍀🍀🍀 đã đăng hơn một năm qua
smile
demmah đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
smile
taylor-4-ever đã đưa ý kiến …
JOINED đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn <3 hơn một năm qua
heart
Yuna1331 đã đưa ý kiến …
tôi là một người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks<3 hơn một năm qua
cool
Syltre đã đưa ý kiến …
Joined~ ^^

760th fan! <333 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank you!^^ hơn một năm qua
Tippany đã đưa ý kiến …
Joined, bởi the way that Jun Ji Hyun biểu tượng is so pretty. đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank you^^ yes she is goddess~! hơn một năm qua
snsdlover4ever đã đưa ý kiến …
I decided to return the favor! Thanks for joining my club and hopefully we can become great friends! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank you! Gumawo~yo Sure we can ^^ hơn một năm qua
big smile
kpop4everlover đã đưa ý kiến …
Joined! :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn ^^~ hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
tình yêu ya so much my bff greta<33333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwwwwwwwwwwwwwwwwww, gumawo <33 I tình yêu bạn too ^^ hơn một năm qua
wink
Sofhie0111 đã đưa ý kiến …
Hai! Nice to meet you..... đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
xin chào xin chào ^^ Nice to meet bạn too hơn một năm qua
19987 đã đưa ý kiến …
Amazing club for An Amazing girl♥ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn very much!♥ hơn một năm qua
reck_angel đã đưa ý kiến …
JOINED!!!!! (: đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thank bạn ^^~! hơn một năm qua
101musastella đã đưa ý kiến …
Joined, my dearie! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thanks !<3 hơn một năm qua
heart
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
joined! cool club! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn ^^ hơn một năm qua
Nerdbuster2 đã bình luận…
bạn are welcome dear ^^ hơn một năm qua
cake
warhan6 đã đưa ý kiến …
❤Hᴀᴘᴘʏ 17ᴛʜ Bɪʀᴛʜ Dᴀʏ Mʏ Sᴡᴇᴇᴛɪᴇ Gʀᴇᴛᴀ❤

I Wɪsʜ Yᴏᴜ Aʟʟ Tʜᴇ Bᴇsᴛ

SARANGHAE❤
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn very very much<33 tình yêu bạn <33 hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
happy Birthday to bạn have a wonderful ngày with happiness, fun i wish bạn all the best greta<33333333333333 hơn một năm qua
19987 đã bình luận…
Have a fabulous Birthday(: hơn một năm qua
cake
soleeni đã đưa ý kiến …
Happy 17th B-Day My Unnie Greta❤
I wish bạn be always healthy & Happy
& I hope all Your Dreams will Come True

I WISH bạn THE BEST

SARANGHAE❤
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn very much!<333 I hope my dreams will come true someday ~ hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
I tình yêu bạn too ^^ hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
Greta i tình yêu your club so much it`s fantastic♥*♥*♥♥*♥*♥ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Awww thank bạn <3333 hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
bạn are so welcome greta <3333333333333333 hơn một năm qua
smile
just_kpop đã đưa ý kiến …
Joined (: đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
gumawo ^^ hơn một năm qua
taysallorim đã đưa ý kiến …
hi.. thanks a lot. đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
no, Thank bạn ^^! hơn một năm qua
taysallorim đã bình luận…
^^! hơn một năm qua
big smile
sherenzpango16 đã đưa ý kiến …
Joined=)
Nice club=:) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn <3 ^^ hơn một năm qua
big smile
beatifullove146 đã đưa ý kiến …
Joined Awesomee Club <3 <3 <3 ....... ^.^ bởi Vanessa đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn <33 hơn một năm qua
beatifullove146 đã bình luận…
Welcomee hơn một năm qua
heart
soleeni đã đưa ý kiến …

╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭━╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╭╮
╭╮╭━┳━┳━┳━╮╭┳┳━┳┳╮┃━╋━╮╭━━┳┳┳━┫╰╮
┃╰┫╋┣╮┃╭┫┻┫┃┃┃╋┃┃┃┣━┃╋┃┃┃┃┃┃┃━┫┃┃
╰━┻━╯╰━╯╰━╯┣╮┣━┻━╯╰━┻━╯╰┻┻┻━┻━┻┻╯
╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╰━╯
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
<333 hơn một năm qua
soleeni đã bình luận…
<33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 hơn một năm qua
big smile
fairytailsaiko đã đưa ý kiến …
Joined ^_~ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thank bạn <33 hơn một năm qua
cha2x333 đã đưa ý kiến …
Joined :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thank bạn very much ^^ hơn một năm qua
heart
soleeni đã đưa ý kiến …
This Club is one Of My Fav các câu lạc bộ Here I tình yêu It a lot<333333 đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
aww glad bạn like it hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yeyyy thank bạn <333 hơn một năm qua
wink
Sunshineroses đã đưa ý kiến …
cute icon♥{: đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn <3 hơn một năm qua
heart
soleeni đã đưa ý kiến …
OMG! I GOT MY Dedicated MEDAL FOR THIS CLUB YAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

I AM SO HAPPY:D
tình yêu YA Greta
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwwwww Im happy for bạn ^.^ yeyy congrats hehe...I hope I'll get from your club soon too ~ hơn một năm qua
soleeni đã bình luận…
awwwwww thank bạn i hope too^___________^ hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
Congrats!!! hơn một năm qua
soleeni đã bình luận…
thank you^-^ hơn một năm qua
heart
hendriyati đã đưa ý kiến …
cool club đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Gumawo ^.^ hơn một năm qua
hendriyati đã bình luận…
ur welcome ^_^ hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Enjoy The Life ★ ( Hugs from my tim, trái tim ♥) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwwww<33 Gumawo ^.^ hơn một năm qua
smile
sshannahmontana đã đưa ý kiến …
Joined can u tham gia mine too it's link đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yes ^^ hơn một năm qua
cool
chiga09 đã đưa ý kiến …
i joined :D! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Gumawo <3 hơn một năm qua
big smile
Pandabears đã đưa ý kiến …
Joined (: đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Gumawo <33 hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
You're welcome (: hơn một năm qua
heart
__Esya__ đã đưa ý kiến …
Joined! amazing club tình yêu biểu tượng and banner <3 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
__Esya__ đã bình luận…
ur welcome ^_^ <3 hơn một năm qua
smile
1d_swift đã đưa ý kiến …
joined! tình yêu the banner! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
xin chào thank bạn ~<3^^ hơn một năm qua
heart
liza12354 đã đưa ý kiến …
joined awesome club >o< đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Gumawo<3^^ hơn một năm qua
Snoopy_Sophie đã đưa ý kiến …
*Boom*
I got my Die-hard !! xD

are bạn proud of me now Greta? haha

tình yêu bạn ♡
đã đăng hơn một năm qua
Miraaa đã bình luận…
Congrats xx hơn một năm qua
kirahm22 đã bình luận…
congratz hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
wooo hoo! of course im proud of bạn <3 tình yêu you...♥ hơn một năm qua
laugh
Ssinz đã đưa ý kiến …
Joined =)) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thank bạn ^^ hơn một năm qua
heart
Snoopy_Sophie đã đưa ý kiến …
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
♥♥♥ hơn một năm qua
heart
Izzah1511 đã đưa ý kiến …
Omggg :O tình yêu the biểu tượng <333 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thank you<3 hơn một năm qua
Izzah1511 đã bình luận…
always welcome unnie ^o^~ hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Wooohoooo
today is my 1st anniversary at fanpop!xD
Im so happy xD<3
I met here amazing people which I won't forget all my life~♥
đã đăng hơn một năm qua
Snoopy_Sophie đã bình luận…
happy anniversary babe. I tình yêu bạn with all my tim, trái tim and I'll never ever forget bạn either. bạn are just too nice to forget. x hơn một năm qua
pjwoww đã bình luận…
Happy Anniversary <333 hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thank you<3 hơn một năm qua
laugh
Natsumi_5611 đã đưa ý kiến …
673rd fan! Great club! Hope the người hâm mộ number of this club increases thêm :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thanks very much ~ hơn một năm qua
heart
pjwoww đã đưa ý kiến …
Woww 668 fans!
Can't wait for 1000! <3
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwwww thank bạn <3 hơn một năm qua
heart
superDivya đã đưa ý kiến …
WOW! 668 fans! Great Greta! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Awww thank bạn <3 hơn một năm qua
mischievous
emo-princessx đã đưa ý kiến …
Joined!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ~ hơn một năm qua
big smile
Sn822007 đã đưa ý kiến …
joined ~ cool banner btw :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn ~ hơn một năm qua
cool
Skaterboy619 đã đưa ý kiến …
Joined:D cool club đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks^^ hơn một năm qua
Skaterboy619 đã bình luận…
np:D hơn một năm qua
kiss
shineeofd đã đưa ý kiến …
i tình yêu biểu tượng of shinee<3 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thanks <3 hơn một năm qua
shineeofd đã bình luận…
bạn are welcome <3 hơn một năm qua
swiftie54 đã đưa ý kiến …
joined<3 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks hơn một năm qua
heart
DawnLove92 đã đưa ý kiến …
I joined! Nice Club đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks!♥ hơn một năm qua
big smile
MangaFanGal đã đưa ý kiến …
xin chào ! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
xin chào hey!\ hơn một năm qua
surprise
girlygirly45 đã đưa ý kiến …
MOI WANT TO BE hmm..... I for got SO BADLY XD đã đăng hơn một năm qua
girlygirly45 đã bình luận…
Contributors ( I think ) hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
Post stuff and bạn will be XD hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Why bạn wanna? hơn một năm qua
big smile
ZiaHope đã đưa ý kiến …
Joined!;) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thank bạn <3 hơn một năm qua
heart
euphy246 đã đưa ý kiến …
joined
liked it đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
euphy246 đã bình luận…
your welcome! hơn một năm qua
smile
missing_99 đã đưa ý kiến …
Joined. đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thanks <3 hơn một năm qua
smile
Lucielle đã đưa ý kiến …
Ah ....Unnie....I joined... :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
aww thank bạn ^^] hơn một năm qua
heart
Reema11 đã đưa ý kiến …
OMG !! I got my Die-hard ..
Yay !! So damn happy
tình yêu ya....♥
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwww so happy ^___^ congrats <3 hơn một năm qua
Reema11 đã bình luận…
thank bạn <3 hơn một năm qua
ZiaHope đã bình luận…
Congrats Hun! hơn một năm qua
Reema11 đã bình luận…
thnk u babe :) hơn một năm qua
big smile
Lelouch_heart đã đưa ý kiến …
aha, # 630! ^^ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
aww how nice! <3 hơn một năm qua
heart
Reema11 đã đưa ý kiến …
Spot look <33 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwww thanks <33 hơn một năm qua
heart
aNNalovechuck đã đưa ý kiến …
took my die-hard <33
tình yêu bạn Greταα
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwwww congrats Anna! Happy for bạn hehe <33 hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
Congrats hơn một năm qua
Reema11 đã bình luận…
Congro <3 hơn một năm qua
big smile
littlecloud112 đã đưa ý kiến …
Joined Greta unnie! 616th fan! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Omg yeyy
I have my 600 fans!
Thanks for all who have joined!<3<3
đã đăng hơn một năm qua
sowmiya20 đã bình luận…
xin chào congrats greta! I think you'll get even thêm fans! :) :) hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
Awww congrats little sis. ^_^ hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thank bạn <3 hơn một năm qua
heart
AndreaaStyles đã đưa ý kiến …
Joined! Awesome club^^ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
aww thanks <3 hơn một năm qua
big smile
purobi97 đã đưa ý kiến …
Joined !! 592th người hâm mộ !! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
smile
tayza333 đã đưa ý kiến …
Joined =) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
aww thanks ^^ hơn một năm qua
kiss
sonemich17 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
smile
supremsailor62 đã đưa ý kiến …
Done done! xD đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
heart
ciao3xZ đã đưa ý kiến …
Lovely spot <3
Need 600 những người hâm mộ for this beautiful club <33
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awwww thanks very much ^__^ <33 hơn một năm qua
big smile
alex-kamiya đã đưa ý kiến …
joined! :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
big smile
lubasakura đã đưa ý kiến …
joined :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thsnk bạn <3 hơn một năm qua
wink
quinn_santana đã đưa ý kiến …
Joined! ;) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thank bạn <3 hơn một năm qua
quinn_santana đã bình luận…
no prob ;) hơn một năm qua
smile
taemint99 đã đưa ý kiến …
I Joined....
wow! bạn have so may video and pictures........... đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn ~ hơn một năm qua
big smile
AzulaStella101 đã đưa ý kiến …
Joined! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <33 hơn một năm qua
smile
BlindBandit92 đã đưa ý kiến …
I joined. ^^ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks <3 hơn một năm qua
Zelink4ever đã đưa ý kiến …
Joined! Cool club! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
phoebech98 đã đưa ý kiến …
joined! :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks very much ^^ hơn một năm qua
vani123 đã bình luận…
i joined^_^ hơn một năm qua
big smile
anisebastian đã đưa ý kiến …
joined ^^ tình yêu your banner đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
PrettySmile đã đưa ý kiến …
joined:) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
big smile
CandyforniaGurl đã đưa ý kiến …
Just joined! [: đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks ^^ hơn một năm qua
heart
xXxAngelessxXx đã đưa ý kiến …
Joined!!!! ^^ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
swampfox31 đã đưa ý kiến …
Joined. :) I like your motto! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3, hơn một năm qua
TG_Mars đã đưa ý kiến …
Joined! :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
heart
pjwoww đã đưa ý kiến …
Greta I have dedicated medal from ur club! To happy <333
I will try harder to get die hard <3 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Yeyy happy for bạn <33 Aww I will help bạn to get DIe-Hard too hehe hơn một năm qua
heart
0671143087 đã đưa ý kiến …
Joined!!! :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
0671143087 đã bình luận…
No problem any time.. ;) hơn một năm qua
heart
LouLouDaKi123 đã đưa ý kiến …
joined!! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks ^__^ hơn một năm qua
laugh
KEISUKE_URAHARA đã đưa ý kiến …
yep........im in..............heh he heh.....cool club............... đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks very much ^__^ hơn một năm qua
KEISUKE_URAHARA đã bình luận…
aaaaaaaaaaw no prob............ hơn một năm qua
kiss
Inevasayneva002 đã đưa ý kiến …
500th person to join. đã đăng hơn một năm qua
Inevasayneva002 đã bình luận…
i just noticed Jensen Ackles is on the banner. good choice to be in ur banner. Jensen girl forever hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks <3 Yeah I tình yêu Jensen ^__^ hơn một năm qua
wink
happyendings đã đưa ý kiến …
ooo bạn almost reached the 500 xd đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Awww thank bạn <33 hơn một năm qua
TaengSica123 đã đưa ý kiến …
Joined<33 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thank bạn very much <33 hơn một năm qua
smile
sakuray đã đưa ý kiến …
joined ^______^ đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks <3 hơn một năm qua
sakuray đã bình luận…
u r welcome ^______^ hơn một năm qua
smile
Laisalves8 đã đưa ý kiến …
Joined. đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Thanks very much <3 hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
tình yêu the banner! <33
Like always. xD đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thanks Unnie <33 Haha yeah like always xD hơn một năm qua
eagle_tamer đã đưa ý kiến …
Whoa, miss took this for Hae's club..... *pokerface* đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
what?\ hơn một năm qua
big smile
Nalu-love đã đưa ý kiến …
joined:D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^\ hơn một năm qua
Nalu-love đã bình luận…
np awesome club:D hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
hehe hơn một năm qua
Nalu-love đã bình luận…
nice pic:D hơn một năm qua
Angel_Beats888 đã đưa ý kiến …
joined your club :) đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thank bạn ^__^ hơn một năm qua
Angel_Beats888 đã bình luận…
no problem your very welcome :) hơn một năm qua
cool
beliberjb đã đưa ý kiến …
joined...nice club...! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yey thanks ^^ hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
OMG the banner and biểu tượng are Amazing!! <333
I tình yêu them! =) <333
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thanks Unniee <33 hơn một năm qua
big smile
Miabear1998 đã đưa ý kiến …
Joined! Awesome club!! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Aww thanks a lot ^__^ hơn một năm qua
kiss
Snoopy_Sophie đã đưa ý kiến …
loving the icon
DongHae!!!!!!!!!!!!!

and tình yêu the banner also!!!!!
aaaaaaa
just beautiful Xx
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww thank bạn <333 hơn một năm qua
Snoopy_Sophie đã bình luận…
welcome babe x hơn một năm qua
smile
rinri1406 đã đưa ý kiến …
joined đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Yey thank bạn so much hơn một năm qua
big smile
doodllecake đã đưa ý kiến …
I joined! :D đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thanks bạn ^^ :D hơn một năm qua
doodllecake đã bình luận…
Your welcome! :D hơn một năm qua