goths Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
mischievous
amy_the_demon đã đưa ý kiến …
not full blow Gô tích at a glance at me (I tone it down so I dont have to awnser the same q's) but look at my room, âm nhạc collection, bookshelf, ect.....yeah..I tình yêu being goth... đã đăng hơn một năm qua
shes_areal_Vamp đã bình luận…
ditto hơn một năm qua
haliethefangirl đã đưa ý kiến …
Not goth just tình yêu every thing goth. Especially horror phim chiếu rạp đã đăng hơn một năm qua
musicislight đã bình luận…
i dont cositer myself goth hoặc emo but everyone else does cuz how i dress. hơn một năm qua
terra_rocker đã đưa ý kiến …
i dont think im a goth but evry1 says i am so xxxxxx đã đăng hơn một năm qua
forever_music đã đưa ý kiến …
i just like black and rock âm nhạc am i really a goth đã đăng hơn một năm qua