Gossip girl tình yêu triangles Updates

a video đã được thêm vào: Nate and Jenny tình yêu Like Mine hơn một năm qua by CandiceBorgia
a comment was made to the poll: Do bạn think the Nate/Blair/Chuck tam giác would happen again? hơn một năm qua by Tasha1993
a comment was made to the poll: If bạn could create a tình yêu tam giác with Nate and Serena, who would bạn create a tình yêu tam giác with? hơn một năm qua by Tasha1993
a comment was made to the poll: How would bạn like to see a Dan-Serena-Nate tình yêu tam giác play out? hơn một năm qua by Tasha1993
a comment was made to the poll: Who's Your Fav? hơn một năm qua by nateandjenny
a comment was made to the article: Blair's relationships hơn một năm qua by nateandjenny
a comment was made to the article: Nate Archibald's relationships hơn một năm qua by nateandjenny
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Lackson4ever85
a comment was made to the poll: Who loves nate more? hơn một năm qua by Derena_Brucas
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by Jordanxlittlej
a comment was made to the poll: If bạn could see a tình yêu tam giác happen, which one would bạn want to see? hơn một năm qua by dair