Các vị thần trong Ấn Độ giáo Pop Quiz

In the epic Ramayana, which bird tried to prevent Ravana from carrying Sita away?
Choose the right answer:
Option A Garuda
Option B Bhulinga
Option C Jatayu
Option D Vibhishan
 medouri posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save