Glee những người hâm mộ Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

cool
Fangirl66 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Rocking out!!!!!!!!!!!!!!! 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝 đã đăng hơn một năm qua
jasamfan23 đã đưa ý kiến …
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 5)

link đã đăng hơn một năm qua
mistletoe012 đã đưa ý kiến …
no ur not i am
đã đăng hơn một năm qua
KlaineTrain4Eva đã đưa ý kiến …
Hi! I don't want to annoy anyone, but a couple Những người bạn and myself have created a Glee Role Play game on Facebook, but we only have two characters right now. If bạn are interested in joining send your hàng đầu, đầu trang three choices to brookwhipple@ymail.com We will try to get bạn your first choice and tell bạn the "rules". I hope bạn decide to tham gia :D đã đăng hơn một năm qua
jadeya12 đã bình luận…
its al right no biggie hơn một năm qua
finnhudsonishot đã đưa ý kiến …
IM GLEE'S NUMBER ONE FAN!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Catmorgan121 đã bình luận…
i can tell hơn một năm qua