Glee Couples Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

jasamfan23 đã đưa ý kiến …
Go vote for your LEAST yêu thích couple (of my hàng đầu, đầu trang 20 couples) :) (ROUND 5)

link đã đăng hơn một năm qua
Patty326 đã bình luận…
Artie and Kitty, Emma and Ken, Quinn and Finn, Rachel and Jesse, Rachel and Brody hơn một năm qua
Ama123 đã đưa ý kiến …
QUICK for ever guys ♥♥♥ They are the best couple for mee. đã đăng hơn một năm qua
kiss
lg2 đã đưa ý kiến …
The threesome of puck rachel and Finn is puckleberry Finn đã đăng hơn một năm qua
phoenixlight đã đưa ý kiến …
i really like Glee show. I tình yêu Glee's couples cause they hiển thị everyone can love. đã đăng hơn một năm qua
blush
hottstuff410 đã đưa ý kiến …
Tina and Artie r so good together am I right đã đăng hơn một năm qua
hottstuff410 đã bình luận…
Jkjkjk hơn một năm qua
phoenixlight đã bình luận…
Blaine kurt are cute hơn một năm qua
lg2 đã bình luận…
No Artie and mike are better hơn một năm qua
lg2 đã bình luận…
I ment tina and mike are better hơn một năm qua
Klainerfangirl đã đưa ý kiến …
KLAINE FTW! :)8 *bowtie (Blaine) smiley)* đã đăng hơn một năm qua
klaine_forever đã đưa ý kiến …
KLAINE :) đã đăng hơn một năm qua
Ally_FunnyLove đã bình luận…
yeah! hơn một năm qua
big smile
Ally_FunnyLove đã đưa ý kiến …
Brittana!! 4ever! <33 đã đăng hơn một năm qua
QueenBeexoxo88 đã đưa ý kiến …
Brittana!! <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
Malfoy_Ghurl đã đưa ý kiến …
Sam & Quinn for me! FTW! đã đăng hơn một năm qua
pettyfereir77 đã bình luận…
yeah ! i agree , hơn một năm qua
heart
DxCFan01Baby đã đưa ý kiến …
Puckleberry!!!!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
kathyism đã bình luận…
yeeeah hơn một năm qua
laugh
teamseth234 đã đưa ý kiến …
OMG I tình yêu THE Glee COUPLES đã đăng hơn một năm qua
rhinoluvsu đã đưa ý kiến …
Rachel <3 Finn!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 eva đã đăng hơn một năm qua
kiss
finnchel4ever đã đưa ý kiến …
SEXY METER:PUCK:10 ,FINN:100,SAM:10,Its obvious all the main stars are sexy đã đăng hơn một năm qua
Santanna đã đưa ý kiến …
I tình yêu FINN đã đăng hơn một năm qua
Seddie4Ever đã đưa ý kiến …
If Finn & Rachel are supposed to be the OTP of the show, then why do Puckleberry, St. Berry, & Fuinn have thêm chemistry than them? đã đăng hơn một năm qua
Gleek_out đã bình luận…
First things first, chemistry? Please. St. Berry is the biggest lie I've ever heard, Puckleberry? Are bạn joking? Fuinn? Get loss. hơn một năm qua
x_breakaway đã bình luận…
Believe what bạn want, Everyone else lvoes Finn and Rachel because they have amazing chemistry. hơn một năm qua
x_breakaway đã bình luận…
loves* hơn một năm qua
Seddie4Ever đã bình luận…
For one thing, not everyone feels that way. I don't Finn and Rachel have any chemistry. And bạn can't say that EVERYONE loves Finchel. hơn một năm qua