Girls' Generation Im YoonA Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 21

SoshiSones9 đã đưa ý kiến …
Annyeong Haseyo SoNyuhShiDae Yoona Amnida..love u unnie đã đăng hơn một năm qua
SoshiSones9 đã bình luận…
please add me ^_^ :) hơn một năm qua
big smile
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
Plz vote for yoona in :

link đã đăng hơn một năm qua
Sofhie0111 đã đưa ý kiến …
Hello! I am new here. So, add me....... đã đăng hơn một năm qua
SoNyuhShiDae21 đã đưa ý kiến …
HAPPY YOONAsday EVERYBODY :D

Happy Birthday to our Precious Yoongie :D

We will always tình yêu and Support you...Stay healthy, wish bạn all the best... Saranghae unnie :D God Bless & always stay Healthy SARANGHAE :D đã đăng hơn một năm qua
heart
adrydutza đã đưa ý kiến …
i like the yoona in tình yêu rain is so nice and funny ! đã đăng hơn một năm qua
ftauche đã đưa ý kiến …
i have t say that yoona is not my bias but tình yêu her đã đăng hơn một năm qua
wink
MiNatsu_19 đã đưa ý kiến …
Yoona♥ đã đăng hơn một năm qua
cake
sone4life đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Yoona Unnie! I hope the best for you! ^^
đã đăng hơn một năm qua
alfredhor đã đưa ý kiến …
Happy birthday to yoona,love u forever... đã đăng hơn một năm qua
zi-to đã đưa ý kiến …
joined :] đã đăng hơn một năm qua
wynonajung đã đưa ý kiến …
joined

27 người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
seolover5 đã đưa ý kiến …
Cute! She's my 2nd bias! đã đăng hơn một năm qua
heart
babyfia đã đưa ý kiến …
tình yêu Yoona đã đăng hơn một năm qua
heart
byzu đã đưa ý kiến …
tình yêu Yoona đã đăng hơn một năm qua
wink
shaggylola đã đưa ý kiến …
yeah..im in! đã đăng hơn một năm qua
siong97 đã bình luận…
maybe . :] hơn một năm qua
big smile
miaelf9313 đã đưa ý kiến …
Done! đã đăng hơn một năm qua
ary_aunova đã đưa ý kiến …
Done!! đã đăng hơn một năm qua
YoongieForever đã bình luận…
Thankz :D hơn một năm qua
big smile
YoongieForever đã đưa ý kiến …
Thank bạn for like This Page đã đăng hơn một năm qua
big smile
evaquynhtrang đã đưa ý kiến …
Who is the founder of this club? đã đăng hơn một năm qua
YoongieForever đã bình luận…
Me :) hơn một năm qua
heart
babyfia đã đưa ý kiến …
tình yêu Yoona
đã đăng hơn một năm qua
heart
fanylove09 đã đưa ý kiến …
I joined ^^
tình yêu Yoona ~ đã đăng hơn một năm qua