Gia & Adrianna Updates

a comment was made to the screencap: 2x13 hơn một năm qua by EmiSix
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by gaija
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by gaija
a pop quiz question đã được thêm vào: Episode? hơn một năm qua by gaija
a pop quiz question đã được thêm vào: EPisode? hơn một năm qua by gaija