GFriend Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

hanima_sunny đã đưa ý kiến …
Pls tham gia in my new And first Club

Kpop News and Updates
link đã đăng hơn một năm qua
heart
demmah đã đưa ý kiến …
Happy Anniversary Gfriend đã đăng hơn một năm qua
heart
C8rissy đã đưa ý kiến …
Happy Anniversary Gfriend
And I tình yêu the new BANNER AND biểu tượng IT IS GORGEOUS ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
hanima_sunny đã đưa ý kiến …
Happy 1st Anniversary G-Friend đã đăng hơn một năm qua
heart
demmah đã đưa ý kiến …
Congratulations to GFriend for winning the Rookie Award in 2016 Seoul âm nhạc Awards! đã đăng hơn một năm qua
cristyl đã đưa ý kiến …
what is the fandom name of GFriend? đã đăng hơn một năm qua
usernameinvalid đã bình luận…
It's buddy hơn một năm qua
smile
cristyl đã đưa ý kiến …
annyeong yerin bias here :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
RL_SOOYOUNG đã đưa ý kiến …
Hi Guys! SinB bias here đã đăng hơn một năm qua
KEY_YERIN_BWII đã đưa ý kiến …
annyeong?? yerin bias here đã đăng hơn một năm qua
demmah đã bình luận…
Me too., Yerin is my bias hơn một năm qua
KEY_YERIN_BWII đã bình luận…
haahha! mannaseo! hơn một năm qua
g_yerin đã đưa ý kiến …
annyeong! i would like to know the fandom's name? does anyone know? đã đăng hơn một năm qua
MissDIU đã bình luận…
They do not have one yet. hơn một năm qua
Aria97 đã bình luận…
I heard on insta something like G.Fans hơn một năm qua
CRISMATEO27 đã đưa ý kiến …
Annyeong đã đăng hơn một năm qua
MissDIU đã bình luận…
Hey! hơn một năm qua
Aff_x_tion đã đưa ý kiến …
What a cute group ^^ đã đăng hơn một năm qua
MissDIU đã bình luận…
Indeed. hơn một năm qua