GFriend Updates

a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 GFriend songs; which is your favorite? cách đây một tháng 1 by zanhar1
a video đã được thêm vào: GFriend - La Pam Pam cách đây một tháng 1 by zanhar1
a video đã được thêm vào: GFriend - Room Of Mirrors cách đây một tháng 1 by zanhar1
a photo đã được thêm vào: GFRIEND - ELLE (August 2020) (01) - Sowon cách đây 2 tháng by KazuhikoAikawa
a video đã được thêm vào: GFRIEND (여자친구) 'Apple' Official M/V (Choreography ver.) cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: GFRIEND (여자친구) 'Apple' Official M/V Teaser 2 cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: GFRIEND (여자친구) 'Apple' Official M/V Teaser 1 cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: GFRIEND (여자친구) '回:Song of the Sirens' Highlight Medley cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 여자친구 (GFRIEND) - 回:Song of the Sirens Showcase 'Apple' Performance cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: GFRIEND (여자친구) 'Apple' Official M/V cách đây 3 tháng by GDragon612
a video đã được thêm vào: 여자친구(GFRIEND) - 밤(Time for the moon night) 교차편집(stage mix)(完) cách đây 5 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) - Fever(열대야) 360° VR Dance cách đây 5 tháng by MissDIU
a video đã được thêm vào: [MV] Eunha, Kisum(키썸) _ Mr. Stranger (MY Absolute Boyfriend(절대그이) OST Part.3) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190518 여자친구(GFRIEND) GGG콘서트 서울 시간을 달려서(발라드.ver) ROUGH hơn một năm qua by MissDIU
a video đã được thêm vào: [1080P] 190518 여자친구(GFRIEND) 신비(SINB) - tình yêu in the air (GGG in Seoul) hơn một năm qua by MissDIU
a video đã được thêm vào: [4K] 190518 여자친구(GFRIEND) 신비(SinB) - Only One @ GGG 직캠(Fancam) hơn một năm qua by MissDIU
a video đã được thêm vào: 여자친구(GFRIEND) 은하 '밤' 직캠fancam hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) Talk @190504 코엑스 씨페스티벌[ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) - Me Gustas Tu @190504 코엑스 씨페스티벌[ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND - Time for the moon night(밤)@190504 코엑스 씨페스티벌[ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 은비 드립이 어이없는 소원 GFRIEND @190504 코엑스 씨페스티벌[ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND - SUNRISE (해야)@190504 코엑스 씨페스티벌[ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: 190504 여자친구, 유주 '밤' 직캠 @ 하나푸른음악회, 인천 청라 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [4K] 190504 여자친구, 유주 '너 그리고 나' 직캠 @ 하나푸른음악회, 인천 청라 hơn một năm qua by usernameinvalid
fan art đã được thêm vào: Yuju hơn một năm qua by demmah
a video đã được thêm vào: 여자친구 GFRIEND 'ARTIST OF THE YEAR' The Fact âm nhạc Awards 2019 hơn một năm qua by demmah
a video đã được thêm vào: GFriend - Time For The Moon Night(밤) + Sunrise(해야) | The Fact âm nhạc Awards 190424 hơn một năm qua by demmah
a video đã được thêm vào: [짤림] GFRIEND _ Time for the moon night @190419 경산 경북도민체전 [ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) _ NAVILLERA @190419 경산 경북도민체전 [ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) _ Me Gustas Tu @190419 경산 경북도민체전 [ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: GFRIEND(여자친구) _ Sunrise(해야)@190419 경산 경북도민체전 [ 4k Fancam/직캠 hơn một năm qua by usernameinvalid
a comment was made to the poll: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [Special Clips] 여자친구 GFRIEND - 해야 (Sunrise) 활동 스케치 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [Special Clips] 은하 (Eunha) X 라비 (Ravi) - BLOSSOM (Prod. Groovyroom) behind hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [Making Film] 은하 (Eunha) X 라비 (Ravi) - BLOSSOM (Prod. Groovyroom) 녹음실 hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [Making Film] 은하 (Eunha) X 라비 (Ravi) - BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [Teaser] 은하 (Eunha) X 라비 (Ravi) - BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [MV] 은하 (Eunha) X 라비 (Ravi) - BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [MV] EUNHA(은하 (여자친구)), RAVI(라비) _ BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
an icon đã được thêm vào: EUNHA BLOSSOM 2019 các biểu tượng hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [Teaser] EUNHA(은하(여자친구)), RAVI(라비) _ BLOSSOM (Prod. Groovyroom) hơn một năm qua by usernameinvalid
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] YuJu Couldn't Stand Hunger And Does Weird Motion 20170616 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] Heechul Got Massage From UmJi And YuJu 20170616 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] SinBi And EunHa Walk Heechul's Dog 20170616 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] Prepare To Sleep And Their Busy Morning 20170623 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] They Already Got Used To Heechul's trang chủ 20170609 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] Heechul Slammed The Door In Yerin's Face 20170609 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] He Doesn't Think He Can Afford All Members 20170609 hơn một năm qua by pinkdeer
a video đã được thêm vào: [My Celeb Roomies - GFRIEND] Yerin Arrived At The Host's Place the First 20170609 hơn một năm qua by pinkdeer