George Clooney Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

2000sunshine đã đưa ý kiến …
Kiss đã đăng hơn một năm qua
smile
rickytotoki đã đưa ý kiến …
Aloha Y'all!! đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
smile
lilrobin319 đã đưa ý kiến …
I watched Micheal Clayton its a good movie. đã đăng hơn một năm qua
19987 đã đưa ý kiến …
Amazing Actor♥ đã đăng hơn một năm qua
ysdxx92 đã đưa ý kiến …
大爱乔治克鲁尼!I'm from Chinese! đã đăng hơn một năm qua
lciyxx đã đưa ý kiến …
What gives George Clooney the right to decide who is an idiot! I believe that makes him out to be ignorant, to be honest! đã đăng hơn một năm qua
kiwinzmum đã đưa ý kiến …
opps nope gramaphone record i meant đã đăng hơn một năm qua
kiwinzmum đã đưa ý kiến …
I just brought some old phonograph records in a nhà để xe sale.One was of rosemary clooney and guy Mitchel.I didnt know she was Georges aunty,what a tragic life she had. đã đăng hơn một năm qua
abbzbelieber đã đưa ý kiến …
My Teacher Ms.Ingoldsby absolutely LOVES George Clooney. She brings him into maths and all.She works in Dublin,Ireland in Scoil Phadraic Calini wich is in Donabate đã đăng hơn một năm qua
Salvatore1995 đã đưa ý kiến …
I hope Clooney win a oscar :) đã đăng hơn một năm qua
BT1995 đã đưa ý kiến …
also one of the Batmans... [: đã đăng hơn một năm qua
heart
Ezi đã đưa ý kiến …
luv ya George! đã đăng hơn một năm qua
lizzy898 đã đưa ý kiến …
MY MUM LOVES YOU. đã đăng hơn một năm qua
haley_scott đã đưa ý kiến …
Happy Birthday!!!!! đã đăng hơn một năm qua