Gay Marriage Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 18

diobrandoxx đã đưa ý kiến …
i'm gay LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
rymoney đã đưa ý kiến …
Almost there đã đăng hơn một năm qua
MERCEYISAWESOME đã đưa ý kiến …
Hey, I may not be a lesbian, but I full on support gay marriage! Government SHOULD make it legal. We should break into the white house, and demand Obama to make gay marriage legal. (And kill him on the way, xD) đã đăng hơn một năm qua
legend_of_roxas đã bình luận…
bạn do know that Obama is for gay marriage, right? .3. hơn một năm qua
michaelshk đã đưa ý kiến …
im sick of homophobes đã đăng hơn một năm qua
igotnothingderp đã đưa ý kiến …
why the fuck isn't it legal yet? this government is supposed to be SECULAR- i don't give a shit what your religion thinks. wanna hear my reasons? i just đã đăng an article. đã đăng hơn một năm qua
sad
Fassmckee đã đưa ý kiến …
Now France is protesting against Gay marriage? the Xtain right is at it again no doubt. đã đăng hơn một năm qua
Fassmckee đã đưa ý kiến …
ty Minnisoda!!! 12 down 40 to go. đã đăng hơn một năm qua
Fassmckee đã đưa ý kiến …
TY Delaware!! đã đăng hơn một năm qua
Fassmckee đã đưa ý kiến …
TY RHODE ISL. đã đăng hơn một năm qua
Fassmckee đã đưa ý kiến …
ty colorado!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
FassMackee đã đưa ý kiến …
Merci Viva le France!!!!! They legalized Gay Marriage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci. đã đăng hơn một năm qua
laugh
fassmackey đã đưa ý kiến …
Rush limpdick, bạn all know who I mean. Has đã đưa ý kiến the GAY marriage is inevitable!!!!!!!!!!!! FINALLY he đã đưa ý kiến something I can agree with. đã đăng hơn một năm qua
kiss
fassmackey đã đưa ý kiến …
yea and your a baby, as in CHILD. When bạn can Vote, then I'll worry fuck off til then there's a worthless lil christholer. đã đăng hơn một năm qua
rebekahlee2002 đã đưa ý kiến …
yall are some stupid people god created a man and a woman not a man and a man hoặc a woman and a woman so i hate gay marrage đã đăng hơn một năm qua
SkittlesCute đã bình luận…
Then, why the fuck would bạn even go on this club?!? hơn một năm qua
big smile
Heroine999 đã đưa ý kiến …
Yeah!!!!Obama got elected again!!Gay marriage promises! đã đăng hơn một năm qua
smile
RoseLovesJack đã đưa ý kiến …
I'm not gay. but i live ever one has the right to get married and tình yêu who ever they fall in tình yêu with. We have no right to tell people who they can merry hoặc who to tình yêu đã đăng hơn một năm qua
angry
earthwoman65 đã đưa ý kiến …
My younger sister is gay and I think she should have the right to marry whoever she wants đã đăng hơn một năm qua
19987 đã đưa ý kiến …
Marriage is About tình yêu + happyness not gender! đã đăng hơn một năm qua
silverstruelove đã bình luận…
i know right! hơn một năm qua
EmoSkaterBoy đã bình luận…
i agree hơn một năm qua