Gaspard Ulliel Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 22

smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
smile
hanhclubbl02 đã đưa ý kiến …
Hi all, i'm new member. Add người hâm mộ me ^^ đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
1 of my fav hơn một năm qua
Niall_Horan13 đã đưa ý kiến …
I tình yêu his movie "Hannibal Rising" and his so Adorable :)) đã đăng hơn một năm qua
ilovegaspard đã bình luận…
and very sexy!! hơn một năm qua
ilovegaspard đã đưa ý kiến …
every please leave bình luận when bạn visited Gaspard's club:))thanks đã đăng hơn một năm qua
kiss
darkwave đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu tình yêu bạn !!! đã đăng hơn một năm qua
ilovegaspard đã bình luận…
:)) hơn một năm qua
kiss
darkwave đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn so much babe your the cutest man alive! đã đăng hơn một năm qua
ilovegaspard đã đưa ý kiến …
Does anyone know who is Gaspard's first girlfriend? before he dated Cecile Cassel. đã đăng hơn một năm qua
big smile
kokorosafu đã đưa ý kiến …
does any1 hav a pic of gaspard smiling with teeth?? LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
ilovegaspard đã bình luận…
my photo!! hơn một năm qua
kokorosafu đã bình luận…
tình yêu it!! hơn một năm qua
lorastefens đã đưa ý kiến …
I got my dedicated. đã đăng hơn một năm qua
sarabeara đã bình luận…
Congrats! :D hơn một năm qua
lorastefens đã bình luận…
thanks :D hơn một năm qua
damongirlfriend đã bình luận…
congrats ;) hơn một năm qua
lorastefens đã bình luận…
thanks Ines :) hơn một năm qua
big smile
Mrs-Gyllenhaal đã đưa ý kiến …
aaaaaaahhhhhhhhh i got my aaaaahhhhhhh green medal!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
lorastefens đã bình luận…
congrats. hơn một năm qua
smile
Haley-Lautner đã đưa ý kiến …
i got my Dedicated MADEL
wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i'm so happy !!! đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã bình luận…
HELL YEAH!!!!!!!CONGRATSSSSSS!!!!!!!!!!!! HAPPY FOR bạn :) hơn một năm qua
Haley-Lautner đã bình luận…
thx hơn một năm qua
Brysis đã đưa ý kiến …
I just got my fanatic here :P:P:P đã đăng hơn một năm qua
sarabeara đã bình luận…
CONGRATS! :D hơn một năm qua
lorastefens đã đưa ý kiến …
Can we change the biểu tượng please?It has been a while. đã đăng hơn một năm qua
heart
darkwave đã đưa ý kiến …
je t aime Gaspard mon amour. đã đăng hơn một năm qua
heart
lorastefens đã đưa ý kiến …
I just watched Vitner's Luck, he was amazing in it.Love.. đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã đưa ý kiến …
╔╦╗────────╔═╗─────╔╦╗──────╔═╦═╦═╦═╗
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║║╠═╦╦╦╗║║╠═╦═╦╦╗╠═║║╠╗╠╗║
║╦║╬║╬║╬║║║║║║╩╣║║║╠╗║╩╣╬║╔╝║═╣║║║║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║╚╩╩═╩══╝╚═╩═╩╩╩╝─╚═╩═╝╚╝╚╝
────╚╝╚╝╚═

đã đăng hơn một năm qua
smile
cena-fan đã đưa ý kiến …
nice job on biểu tượng and banner
great work!!!!! đã đăng hơn một năm qua
pink_martini2 đã đưa ý kiến …
Not sure why the biểu tượng changed and not banner before. But I've uploaded a new set! It's been awhile since we've had a new one. đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã đưa ý kiến …
hmmm...its nice but the old one is kinda cute đã đăng hơn một năm qua
Brysis đã đưa ý kiến …
I dont like the new biểu tượng :\ and yeah who changed it? đã đăng hơn một năm qua
cena-fan đã đưa ý kiến …
nice new spot icon
but who change it đã đăng hơn một năm qua