trả lời câu hỏi này

Gary (SpongeBob) Câu Hỏi

do bạn like squidward

 man172 posted hơn một năm qua
next question »

Gary (SpongeBob) Các Câu Trả Lời

mrafi123yo said:
YES i like it now what?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
trisha1 said:
no i find him stupid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
squidward is ok but i kinda dont like him
trisha1 posted hơn một năm qua
next question »