Gandalf Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

Gandalflover đã đưa ý kiến …
My obsession with Gandalf is unhealthy. đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
he is like albus dumbledore đã đăng hơn một năm qua
CarissaK_B09 đã bình luận…
I know!!! THey´re very similar!! hơn một năm qua
BenderIsGreat34 đã bình luận…
How dare bạn say that.. hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
hi hello nice to met u hơn một năm qua
WorshipGandalf đã đưa ý kiến …
The Mighty One đã đăng hơn một năm qua
big smile
annalia đã đưa ý kiến …
although honestly i like 'Mithrandir' better, LOL – Liên minh huyền thoại i guess it doesnt matter :)XD đã đăng hơn một năm qua
DracoLuver đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Gandalf! <3 :) đã đăng hơn một năm qua
bookeater đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại :)

đã đăng hơn một năm qua
MephilesTheDark đã đưa ý kiến …
bạn SHALL NOT PASS! đã đăng hơn một năm qua