Trò chơi vương quyền Pop Quiz

True hoặc False- Tyrion's mother died giving birth to him.
Choose the right answer:
Option A False
Option B True
 x-Violet-x posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save