Trò chơi vương quyền Symbol of House Baratheon.

Steamdino posted on Oct 22, 2013 at 10:36AM
Hey Guys i am new here and i'm a crazy fan of GOT.

I somehow think the pendant below is quite like symbol of house baratheon.
 xin chào Guys i am new here and i'm a crazy người hâm mộ of GOT. I somehow think the pendant below is quite lik

Trò chơi vương quyền No các câu trả lời