Gaia Online Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 20

tigerfinn đã đưa ý kiến …
this bro is tigereshyred100 đã đăng hơn một năm qua
big smile
Fallen2Angel đã đưa ý kiến …
ya'll can add me ^_^
kiki_luvs_jacob <-- tên người dùng :P
I tình yêu gaia online, i play just about everyday đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
Mapware3640 đã bình luận…
wow,how many times have bạn đã đưa ý kiến this?XD hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
XDXP hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i say it this how much i want hơn một năm qua
YaoiPocky0-0 đã đưa ý kiến …
My lil sis account is Bloody White Rose3423 add her but don't call her cute ( SH doesn't like being called cute )
đã đăng hơn một năm qua
smile
Hetaloid24 đã đưa ý kiến …
Neh My tên người dùng is twilight42. please look me up! đã đăng hơn một năm qua
wanae12 đã đưa ý kiến …
Add me my tên người dùng is the same đã đăng hơn một năm qua
ocarinaman7 đã đưa ý kiến …
My gaia account tên người dùng is Leuxas Yamagato1 đã đăng hơn một năm qua
yoshifan29766 đã đưa ý kiến …
its nice đã đăng hơn một năm qua
sppedohedgie15 đã bình luận…
rite my name in this place is speedohedgie ok hơn một năm qua
yoshifan29766 đã bình luận…
ok hơn một năm qua
LoveAnime94 đã đưa ý kiến …
YukiCross94 add me :D đã đăng hơn một năm qua
gymanstgirl1906 đã đưa ý kiến …
i tried to make an acount for this website but it just đã đưa ý kiến we are having diffuclties plases try again later and i treid again in 30mins and it still đã đưa ý kiến the same thing what should i do??? đã đăng hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
it happen to me to hơn một năm qua
mischievous
Sonic30 đã đưa ý kiến …
I like it đã đăng hơn một năm qua
popzi-angel14 đã bình luận…
good hơn một năm qua
Venus-Hedgehog đã đưa ý kiến …
Add Me If bạn Like, Xx-ToxicImpulse-xX @ Gaia.

-Venus đã đăng hơn một năm qua
iHyrule đã đưa ý kiến …
Is anyone really in this club anymore? đã đăng hơn một năm qua
blush
nero_drei đã đưa ý kiến …
hello, everyone. I'm frightenedgirl2010, it will be my pleasure if bạn add me. đã đăng hơn một năm qua
ilovevladimir đã đưa ý kiến …
i got banned with my last account so add me my name is xSnow_and_Bloodx đã đăng hơn một năm qua
Luna-Lacrimosa đã đưa ý kiến …
if bạn want to add me, My tên người dùng is II-Luna Lacrimosa đã đăng hơn một năm qua
sonicluver101 đã đưa ý kiến …
Haha, wow. I should have joined this spot earlier. I'm DooplissFan101 on Gaia if anyone wants to add me! >w< đã đăng hơn một năm qua
dannylynn92 đã đưa ý kiến …
Hii i just found this spot dident know it had a fanpop add me on gaia please !danilynn92 đã đăng hơn một năm qua
megleefan đã đưa ý kiến …
tình yêu this site anyone who wants to add me my tên người dùng is midnatheprincess_religio đã đăng hơn một năm qua
jajo đã bình luận…
real smooth hơn một năm qua
orolover đã đưa ý kiến …
i miss bein on gaia it was alot of fun when i was on most of the time đã đăng hơn một năm qua