Gabriel... the Trickster ...Loki Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
he is like loki from of norse mythology? hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
his name is gabriel hoặc castiel? hơn một năm qua
angelic
karajorel đã đưa ý kiến …
okay, all gabriel fans: please go to the đường dẫn section and click on: save gabriel petition. thank you. đã đăng hơn một năm qua
crying
Mikethriller đã đưa ý kiến …
Miss him so much...Hope the SPN Cast will consider bringing him back for at least one epi.. đã đăng hơn một năm qua
MrsCharliePace đã bình luận…
Gosh, I miss him, too! hơn một năm qua
karajorel đã bình luận…
please go to the gabriel đường dẫn section and click on: save gabriel petition. hơn một năm qua