Gabriel... the Trickster ...Loki Pop Quiz

"You do not know my family. What bạn guys call the Apocalypse, I call ________ ________!"
Choose the right answer:
Option A Sunday bữa ăn, bữa ăn, brunch
Option B bữa tối, bữa ăn tối
Option C Sunday bữa tối, bữa ăn tối
Option D Monday bữa tối, bữa ăn tối
 DemonWinchester posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save