fuma no kojiro Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1 của 1

Zero_Kiryu3 đã đưa ý kiến …
I wish Fuma no Kojiro had thêm fans! It is simply awesome and has an excellent cast! Reira is so kawaii! I tình yêu Naoya and Kazuya Sakamoto (Kou and Shoryu) and i tình yêu their songs!!!! đã đăng hơn một năm qua