tạo phiếu bầu

Những người bạn Những Người Bạn Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị những người bạn số phiếu bầu (1-100 of 3595)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: nay 🤔
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: yay 😊
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: nay 🤔
50%
38%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: nay 🤔
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: yay 😊
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: yay 😊
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: idk 😮
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: nay 🤔
44%
33%
hòa!
44%
44%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: ross came in fourth and cried
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ross married rachel in vegas! and got divorced! again!
56%
22%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: okay no uterus, no opinion
56%
33%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: oh-oh! he's a transpon-transponster!
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: trying to Kiss his cousin
88%
13%
hòa!
38%
38%
hòa!
44%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebe
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: rachel
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: chandler
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ross
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: joey
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: rachel
71%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 5 times hoặc thêm
60%
10%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ one character becoming dumber throughout the hiển thị
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: the one in vegas [5x23, 5x24]
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ scream 3 (2000) || courteney cox
42%
17%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ floor cheesecake 🍰
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ ross didn't go through with the paperwork to end his drunken marriage
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: not really
64%
21%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ joey dating rachel
62%
15%
hòa!
38%
38%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: The incumbent
Ended hơn một năm qua
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: when ross's divorce lawyer đã đưa ý kiến he needed therapy, he was right
64%
29%
người hâm mộ lựa chọn: mike was really annoying
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ross was right. they were on a break
62%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ross is the best character
62%
23%
người hâm mộ lựa chọn: the one with the red sweater (8x02)
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1 || season 4
33%
22%
hòa!
29%
29%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1 || phoebe / rachel / monica
38%
25%
hòa!
22%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 1 || amy
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 2 || ugly naked guy
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1 || janice
45%
9%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: i'll be there for bạn
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: The One Where They Play the Game
31%
23%
người hâm mộ lựa chọn: today
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: like her 😊
47%
27%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her 💕
68%
21%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu him 💕
69%
13%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu him 💕
65%
24%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her 💕
56%
28%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu him 💕
35%
29%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu her 💕
67%
27%
người hâm mộ lựa chọn: A sunday?
A sunday?
57%
Sept 25
29%
người hâm mộ lựa chọn: SmackDown
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Ross
Ross
41%
Rachel
35%
người hâm mộ lựa chọn: ★ all of them!★
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ No uterus, no opinion
79%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ How bạn doin'?
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Phoebe and Mike
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Rachel and Monica
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Joey and Rachel
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Ross and Joey
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Ross Geller
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Chandler
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Monica and Chandler
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Chandler and Monicas' wedding
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Ross and Rachel
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Joey Tribbiani
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Những người bạn
94%
6%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ the friendships
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: → 7-10 // very addictive
62%
31%
người hâm mộ lựa chọn: → #1
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Monica and Chandler’s proposal (“The One With the Proposal, Part Two” 6x25)
47%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Ross / Clicking on that triggers a soundbite of Ross yelling "Pivot!"
58%
16%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ No way! How dare you!
68%
26%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Rachel
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Phoebe
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Mondler
52%
38%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Joey
83%
11%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Estelle
39%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Khủng long
25%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Chandler
85%
10%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ Bings
53%
16%
người hâm mộ lựa chọn: ➸ động vật không răng, armadillo, cingulata
63%
31%
người hâm mộ lựa chọn: None of them.
73%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Sort of.
50%
36%
người hâm mộ lựa chọn: This one
50%
22%