Freya Mavor. Updates

a video đã được thêm vào: Freya Mavor ; Freckles hơn một năm qua by sophialover
a video đã được thêm vào: Introducing Freya Mavor hơn một năm qua by sophialover
fan art đã được thêm vào: Freya. hơn một năm qua by sophialover
a video đã được thêm vào: FREYA MAVOR [Preview?] hơn một năm qua by sophialover
a comment was made to the video: Freya shows Mini's room. hơn một năm qua by georgiapeach91
a photo đã được thêm vào: Freya. hơn một năm qua by sophialover
a video đã được thêm vào: Freya shows Mini's room. hơn một năm qua by sophialover
a video đã được thêm vào: Skins returns for fifth series {Freya&Dakota} hơn một năm qua by sophialover
a video đã được thêm vào: Skins Tour 2011: Freya in Edinburgh hơn một năm qua by sophialover