Franco on General Hospital Updates

a photo đã được thêm vào: Franco hơn một năm qua by PotterLambert93
a screencap đã được thêm vào: Franco 2011 hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: Franco 11/8/11 hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: Franco 11/7/11 hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: Franco and maxie- rolling in the deep hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: General Hospital Promo 10/31/11 hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: GH Franco...Mad World hơn một năm qua by PotterLambert93
a video đã được thêm vào: GH Franco's Funhouse!!! hơn một năm qua by PotterLambert93
a comment was made to the poll: If Franco was sticking around bạn would hook him up with ... hơn một năm qua by PotterLambert93
a comment was made to the poll: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by FutureStar18
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** hơn một năm qua by FutureStar18