cựu đô vật WWE Diva ... Debra Pop Quiz

What moment led to Debra losing her wwe Women's Championship in June of 1999 to Ivory?
 What moment led to Debra losing her wwe Women's Championship in June of 1999 to Ivory?
Choose the right answer:
Option A Jeff Jarrett smashed a đàn ghi ta, đàn ghi ta, guitar over the head of Debra
Option B Debra was choked in the ring
Option C Ivory ripped off Debra's hàng đầu, đầu trang
Option D Debra slaps a referee
 Osk2010 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save