tạo phiếu bầu

Fear the Walking Dead Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị fear the walking dead số phiếu bầu (1-100 of 280)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Strand
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Strand
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Dwight
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Grace
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Wes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Daniel
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Dwight
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Garret Dillahunt (John)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Dakota
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Colman Domingo (Strand)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Paige
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Dwight
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: It was ok.
100%
0%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Emile
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
100%
0%
hòa!
Ended hơn một năm qua
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: A new banner
Ended hơn một năm qua
80%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Daniel
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Alycia Debnam-Carey (Alicia)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
67%
33%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: No.
75%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Hated it.
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mo Collins (Sarah)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Colman Domingo (Director)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Filthy Woman
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Disappointed.
50%
25%
hòa!
50%
50%
hòa!
33%
33%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Mercedes Mason (Ofelia)
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Alicia
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Liked it.
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Laurnaomjune
100%
0%