FCUK Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

laugh
Ichigo127 đã đưa ý kiến …
hahaha! i got fcuk glasses and everyone at school yelled at me xD
and i was like "huh? did i do something?" đã đăng hơn một năm qua
a11-swift đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại xD hơn một năm qua
socute4u đã đưa ý kiến …
O.O it sounds like the f-word đã đăng hơn một năm qua
stellamusa101 đã bình luận…
=P IKE hơn một năm qua
stellamusa101 đã bình luận…
^IKR hơn một năm qua
tongue
popzi-angel14 đã đưa ý kiến …
what is fcuk mean does'nt mean the f word hoặc something ? đã đăng hơn một năm qua
shego94 đã đưa ý kiến …
well what the fuck! i though it đã đưa ý kiến fuck and i was going to tham gia the club because i thought i was awsome! then i found out what this really is..... bạn have disapointed me... there is no fuck here... đã đăng hơn một năm qua
popzi-angel14 đã bình luận…
HAHAHAHAHAHAH hơn một năm qua