Fatmagül'ün Suçu Ne Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

heart
Bihzul đã đưa ý kiến …
i tình yêu it also. đã đăng hơn một năm qua
emsin đã bình luận…
hmm hơn một năm qua
hmmm
harry_ginny33 đã đưa ý kiến …
the new spot look isn't so good!i hoped 4 a banner with kerim and fatmagul in a better scene!that one was emotional but not romantic!and beren is not so beautiful in the biểu tượng :S but still i am glad the spot look changed!i thought its gonna be like this 4ever! đã đăng hơn một năm qua
GothDarkEvil đã đưa ý kiến …
i luuuuuuuuv this serie, it's great and i'm obsessed with it <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
harry_ginny33 đã đưa ý kiến …
i took my die hard medal!!OH MY GOD!!!:O :O :O
I ADORE THIS SHOW!! đã đăng hơn một năm qua
aNNalovechuck đã bình luận…
OMG!!!Congrats bạn totally worth it ! I tình yêu it too =] <3 hơn một năm qua
harry_ginny33 đã bình luận…
REALLY??> hơn một năm qua
aNNalovechuck đã bình luận…
YEAH! hơn một năm qua
heart
harry_ginny33 đã đưa ý kiến …
this hiển thị is my OBSESSION!!!i ADORE IT TOO MUCH!!! fatmagul & kerim r my OBSESSION!!!!!!they r awesome!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Raghad20 đã đưa ý kiến …
I tình yêu FATIMA WITH KARIM!!!!
I tình yêu THIS CLUB <3 đã đăng hơn một năm qua
rogy đã bình luận…
me too hơn một năm qua
Raghad20 đã bình luận…
soo Cool!!!! hơn một năm qua
chahrazed đã bình luận…
so great but i won'e fatma tình yêu karim quikly because ifeel boring hơn một năm qua
twilightkiss đã bình luận…
me 22222222222222 hơn một năm qua
mileyalgeria đã đưa ý kiến …
actually my name is fatima zahra it means fatmagül đã đăng hơn một năm qua
suhairaq đã bình luận…
nice name hơn một năm qua
mone55 đã bình luận…
nice hơn một năm qua
Raghad20 đã bình luận…
Cool name looks like arabic! hơn một năm qua
twilightkiss đã bình luận…
nice name hơn một năm qua
big smile
mileyalgeria đã đưa ý kiến …
happy to be the first đã đăng hơn một năm qua