Fate Series Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

fire_dragon77 đã đưa ý kiến …
JOINED đã đăng hơn một năm qua
sunny
DisneyPrince88 đã đưa ý kiến …
This club is so great đã đăng hơn một năm qua
sunny
TheLefteris24 đã đưa ý kiến …
"I am the bone of my sword
Steel is my body and ngọn lửa, chữa cháy is my blood
I have created over a thousand blades
Unknown to death
Nor known to life
Have withstood pain to create many weapons
Yet those hands will never hold anything
So, as I pray, Unlimited Blade Works." !!!! đã đăng hơn một năm qua
TheLefteris24 đã bình luận…
I can't help but tình yêu this Quote. One of my các sở thích in the Fate Series XD !!!! hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Same actually. hơn một năm qua
SilentForce đã bình luận…
I tình yêu this quote as well. hơn một năm qua