Fairy Tales & Fables Which original Fairy Tale isn't suitable for young kids?:

Pick one:
Pinocchio
Pinocchio
Nà ng tiê n cá
Nàng tiên cá
The Pied Piper of Hamelin
The Pied Piper of Hamelin
Ngườ i đẹ p ngủ trong rừ ng
Người đẹp ngủ trong rừng
Lọ lem
Lọ lem
Hansel and Gretel
Hansel and Gretel
Ngườ i đẹ p và quá i vậ t
Người đẹp và quái vật
Little red riding mui xe
Little red riding mui xe
Rapunzel
Rapunzel
Snow White
Snow White
The Three Bears
The Three Bears
 FantasyWizard88 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save